Home

DE ECOZEEF van VERBOON DEN HAAG

De ECOZEEF is een innovatieve, mobiele zeefinstallatie waarmee bomenzand en bomengrond ter plaatse in een werkgang wordt ontgraven, ontdaan van verontreinigen, verrijkt met bomenvoedingsgrond of andere substraten en opnieuw aangebracht. Inmiddels hebben wij hiermee zo’n 2 jaar ervaring en de resultaten zijn ronduit positief.

Bij de verbetering van groeiplaatsen wordt aan de aanwezige grond vaak geen waarde toegekend. Een onjuiste benadering! Door eerst te kijken wat er al is, en daaraan toe te voegen wat er nodig is, ben je goedkoper en beter uit.

Gebiedseigen grond vormt nu eenmaal een goede basis voor het succesvol aanslaan van nieuwe bomen! Het bestaande, verouderde/verarmde grondmengsel  wordt echter vaak zonder na te denken afgevoerd. Naast dat hiermee kwalitatief goed uitgangsmateriaal wordt afgevoerd zijn hieraan behoorlijke (stort)kosten verbonden. Al met al een dure en weinig duurzame werkwijze.

Vervolgens dient er uiteraard bomenzand of bomengrond te worden gekocht en aangevoerd/ verwerkt. Eveneens een behoorlijke uitgave. Daarnaast gaan deze werkzaamheden gepaard met aanzienlijk wat vervoersbewegingen met zwaar verkeer. Met name in de stedelijke omgeving levert dit behoorlijk wat overlast en door de uitlaatgassen, en de extra CO2-uitstoot, is deze aanpak ook verre van milieuvriendelijk.

“Vaak is deze grondwissel helemaal niet nodig”.

Door aan de aanwezige grond ter plaatse juist die elementen toe te voegen die nodig zijn voor een goede groei, bespaar je dus op transport, stortkosten en inkoop van bomenzand of bomengrond. Wat er dient te worden toegevoegd, en in welke verhouding, is vooraf prima te bepalen op basis van een grondanalyse door een gespecialiseerd bedrijf/laboratorium.

Bij veel projecten kan deze financiële besparing behoorlijk oplopen. Sommige rekenmodellen komen wel tot een besparing van 50 procent van de in een bestek geschatte kosten van een grondwissel.

Daarnaast is deze circulaire werkwijze zeer duurzaam. Dit wordt nog versterkt door het feit dat wij de vrijkomende reststroom aan stobben en wortelresten op onze eigen grondbank verwerken/ composteren tot tuingrond. De andere reststromen worden na scheiding aangeboden bij erkende verwerkingsbedrijven.

Indien de vrachtwagen met ECOZEEF niet dicht genoeg bij de te verbeteren groeiplaats kan komen, omdat anders schade wordt toegebracht aan bv. gazon of beplantingsvak, dan  zetten wij hiervoor alternatief materieel in voor het transport (bv. een minishovel) en maken gebruik van o.a. (kunststof)rijplaten.

Is uw interesse gewekt, en wilt u extra informatie of een demonstratie, dan staan wij graag voor u klaar. In dat geval kunt u bellen naar 070-3073060 of een email sturen naar planning@verboonbv.nl.